cat | cast | eng

Guillem Llebr猫s

Pintures

Guillem Llabrés és un artista vocacional, amb aptituds naturals per a la creació i un gran ofici. La seva pintura és el resultat lògic del seu món intern, un món regit per la música. Músic-pintor no és un binomi en ell, sinó una mateixa cosa, la música és una necessitat que marca i transporta la màgia a la seva creació, ha estat ella -la música que l'ha portat lògicament a l'abstracció, principi sense el qual no es pot entendre la seva obra.
 
Una abstracció amb misteri, rica pel joc dels assaigs i descobriments amb els més diversos materials, a vegades les textures i d'altres només la simplicitat de la pinzellada clàssica al servei de l'estètica més pura. Una pintura sòlida per la seva riquesa cromàtica i la força del traç, una obra honrada i humana, amb una capacitat màgica per convertir la música en plàstica; també es pot trobar en els seus treballs la gestualitat, els signes, l'escriptura com en el cas d'aquesta exposició. 

Guillem és un solitari que entén la vida i la creació d'una manera personal, en silenci, lluny de la «parafernalia» del mercat. És un lliure pensador que fa la guerra pel seu compte, rebutja el sistema i reivindica la pintura per la pintura.

Lourdes Sampol