cat | cast | eng

Joanpere Massana

Tautologies Vegetals

“Tautologies Vegetals" és una sèrie d'obres, en total 15, que investiguen el fet tautològic en la dimensió que aquest acota en l'àmbit de la recerca formal. Així, les obres, sorgeixen com l'element real (oclusions de vegetals) i l'element representat (vegetals). 

    Pel que fa a l'inventari de signes i símbols visuals d'aquesta mostra,  destacaria l'arbre, com a element d'evocació perenne en l'obra d'aquest artista; el color vermell i el capoll de la rosa, com a símbols de la vida i de la seva perpetuació; els fragments de vegetals emmotllats u oclusions, que tenen l'aparença immarcescible de l'ambre, i on s'estableix la contraposició entre el que és geomètric i el que és orgànic. La combinació de la part pel tot i del tot per la part = fulla = conjunt de fulles = arbre, en un procés semblant al de l'art japonès; al qual s'hi arriba, entre altres coses, mitjançant el concepte de fragmentació i de petitesa d'escala. En aquest sentit si, per exemple, un vegetal es representa incomplet és perquè l'espectador "pinti" amb la imaginació el tros que falta i que, en fer-ho, en calculi interiorment la força germinativa . La petitesa de l'escala d'aquests fragments o  l'observació del més íntim d'aquestes estructures, ajuda a la concentració i absorbeix l'activitat mental de l'espectador. Li fa descobrir un univers infinit en una cosa que pot ser absolutament petita i, això és, si no m'erro, el que pretén aconseguir Joan Pere Massana. Per aquest motiu, doncs, es pel que l'artista apel.la a la participació de l’espectador, partint de la pura contemplació. Aquest creador és conscient d'oferir-nos una temàtica amb múltiples interpretacions, que caldrà que siguin recolzades per l'esperit més o menys treballat del qui les contempla. Un espectador buit d'imatges o sense imaginació, no coincidirà amb el que l'obra de Joan Pere Massana vol suggerir-nos, donat que el que pretén és establir un diàleg intimista amb l'espectador, a base d'esquemes i de formes tancades que convidin a la reflexió

Manuel Gabriel i Forn