cat | cast | eng

Guillem Viladot

Self

Totes les professions encunyen conceptes que s'integren en el propi discurs amb noms o frases que amb el temps arriben a incorporar-se al llenguatge social habitual. Així ha succeït amb la psicoanàlisi, molts conceptes de la qual han esdevingut del patrimoni fins i tot popular. Per exemple: neurosi, histèria, narcisisme, complex d'Edip, associació lliure, inconscient, etc. La poesia concreta, experimental, visual i sobretot la conceptual han intentat d'ultrapassar el pur joc i atrapar idees o conceptes. I més ho ha fet encara el tipus de poesia anomenada objectual que intenta de magnificar el valor sígnic dels objectes que ens envolten, i a més de enaltir els seus significants estètics, dotar-los d'uns continguts conceptuals. En aquest cas de SELF , s'ha intentat establir una síntesi entre psicoanàlisi i poema objectual, i agosaradament, fer-ne una exposició a l'Espai Guinovart d'Agramunt.

Guillem Viladot , Octubre 1998