cat | cast | eng

Descarrega't el   PDF

Asunción+Guasch

Kenosi

De kenoo,-o (desocupar, deixar buit, evacuar). El terme kenosi s’utilitza no tant per designar el procés de buidament o evacuació d’un recinte com el del seu contorn, per tal de deixar exempt, respecte a determinats continguts, el nòdul.

Des de l’estiu de 2005, Josep Asunción i Gemma Guasch treballen de forma performàtica la kenosi. La primera motivació fou l’atracció que sentien per determinats espais deshabitats i desolats ocupats ara per les restes del trauma arquitectònic o de la natura descontrolada. Espais que identificaven com a “espais d’oportunitat”. El silenci implícit en les imatges d’un espai “no usat” és el que propicia el kairós (moment oportú) i desplega tota la força del que és potencial, d’allò que encara no és i allò que resta latent del que va ser.

Al llarg d’aquest work in progress, els artistes han anat desenvolupant un seguit d’accions performàtiques vinculades a l’experiència de kenosi, al procés de buidament donat per la desaparició o la crisi, la presa de consciència de la presència del que ja no hi és. En aquestes accions, el buit esdevé més real que el ple, l’invisible exerceix més pressió que el visible.

En una primera performance sense públic, Asunción+Guasch van “obrir espais” en les pàgines d’alguns llibres considerats sagrats en les seves tradicions religioses. La creació d’aquests espais suposava el trauma en el discurs d’aquests escrits intocables, ja que s’havia de sacrificar molt del seu text amb tinta correctora blanca. La intenció d’aquest acte no era la síntesi ni la transformació del sentit del text, sinó més aviat arribar als mots del text que poden desplegar nous discursos, accionant possibilitats.

La segona, titulada Vishuddha, es va realitzar a la galeria Espais de Girona i fou especialment pensada per al cicle “Com accionar el diàleg?”, comissariat per Marta Pol. Aquesta incorporava, per primera vegada, la necessitat de la participació activa i compromesa del públic per fer-se possible. Es basava a traslladar aquella primera acció privada a l’experiència del col·lectiu. Durant una hora, els diversos participants van anar tapant amb tinta correctora gran part d’alguns texts “sagrats” de diversa procedència (artistes, pensadors, tradicions religioses...), alhora que es projectaven imatges d’espais d’oportunitat. La performance esdevenia un mètode apropiat per a la disposició a l’escolta d’una manera nova. L’esforç de l’haver de suprimir gran part del missatge relatat predisposava a un encontre amb la paraula molt més vivencial i essencial, esdevenia un primer pas per connectar amb el nòdul.

La tercera performance, realitzada a la segona trobada a la Muga Caula, organitzada per Joan Casellas, rebé el nom de Kenosi i consistí en un happening en què tots els participants del festival van anar desmuntant el mític tractat de mística medieval El núvol del no saber, full rere full, eliminant tot el text amb cúters i tisores, deixant a la vista només els contorns de cada plec de pàgines. Amb aquesta acció s’objectualitza el propi missatge de forma ritual en una experiència col·lectiva simbòlica.

La quarta acció, titulada Ajna, es desenvolupà al Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona, dins el festival internacional de fets performàtics eBent’06, comissariat per Carlos Pina i Marta Pol, enguany a l’entorn del tema “Invisibles”. En aquesta, el públic intervenia d’un en un, materialitzant el buit creat per la desaparició de persones que havien passat per la vida de cadascú. Sobre una pantalla es projectava un vel mogut pel vent i, en un clima molt íntim, els participants anaven foradant la pantalla amb cúters, segons la forma que inspiraven llurs forats emocionals. Després, els performers s’entrevistaven personalment amb cadascú i elaboraven un dibuix del contorn de cada forat mentre el participant evocava verbalment records de moments especials viscuts amb la persona desapareguda.

Aquesta exposició a l’Espai Guinovart recull part de la producció plàstica que neix d’aquestes accions performàtiques a l’entorn de l’experiència de kenosi desenvolupades al llarg de l’any 2006