cat | cast | eng

"El Laberint"

Aquesta creació sorgeix d’ una proposta conjunta dels Serveis Educatius de l’Espai Guinovart i  l’aula  Guinovart de l’ Escola Macià-Companys d’Agramunt per commemorar el desè aniversari de la mort de Josep Guinovart, i  pretén sumar i aportar noves tècniques i experiències artístiques als escolars. És una instal·lació que parteix de la referència als tapissos de Josep Guinovart, el qual participa del moviment de renovació del nous llenguatges artístics al 1970.  Els/les alumnes utilitzaran materials que ha quedat oblidats o en desús a l’escola, i tal com feia en Josep Guinovart els transformaran en una obra artística.

Des dels serveis educatius de la Fundació Privada Espai Guinovart, contemplem l’art  com a eina educativa per reforçar els diferents programes escolars. Partint d’aquí oferim un ampli ventall de propostes com visites guiades participatives, activitats i tallers centrades en el coneixement de l’artista i obra d’en Josep Guinovart i en l’art contemporani dirigides als diferents cicles educatius fins batxillerat i cicles formatius.

L’oportunitat de participar en aquest projecte de l’Escola Macià-Companys ens referma en el paper que tenen els museus de contribuir i prendre consciència del seu veritable paper en la societat, que ha de ser el de desenvolupar una clara funció social i  alhora manifesta la nostra voluntat de crear sinergies amb els centres escolar amb una finalitat inequívoca, ajudar a millorar l’aprenentatge i el desenvolupament dels infants i ha contribuir a canviar la percepció del món així com la seva transformació social.

Tot el que exposarem es basa en la figura de Josep Guinovart, ell fou l’artífex de l’Espai i tot gira entorn de la seva obra i pensament. La Fundació parteix clarament de la voluntat de Josep Guinovart de difondre i apropar l’art contemporani a la comunitat, ja que  qui coneix l’obra de Guinovart, a banda del seu talent i la seva constant innovació en la tècnica i en l’art, així com la seva trajectòria internacional, sabrà que en cada una de les seves obres va implícita la seva voluntat clara de transformació social, mitjançant el qüestionament crític i constant de la societat en la que ell va viure.

Objectius:

  • Prioritzar l’ús de diferents materials i textures per millorar el desenvolupament de l’acció manipulativa i experimental.
  • Acostar a l’escola al món de la instal·lació tèxtil contemporànea, tenint com a referent l’obra de Josep Guinovart.
  • Despertar l’interès dels infants en la creació en grup.

    Desenvolupament :
  • L’ activitat es realitzarà a la Plaça del Mercat.
  • Dia 1: A partir de la malla de gallines col·locada en vertical  i subjectada damunt de fusta natural teixirem  el nostre tapis amb els materials sobrants de l’ escola i amb possibilitats de ser teixits.
  • Dia 2: Penjarem objectes i creacions individuals al tapís.  S’ EXPOSARÀ A L’ ESPAI GUINOVART UNS DIES.