Espai / El mural

 

El Mural de les quatre estacions s’ha concebut en funció del conjunt que forma la part central. Un dels aspectes que vaig considerar essencials va ser que de del mateix moment d’entrada, l’espectador copsés visualment com un llamp tot l’espai i, en conseqüencia, se sentís alhora envoltat i lliure de seguir un itinerari. Té per exemple l’opció d’anar per la dreta o per l’esquerra deixant al centre l’enigma de la cabana com una sorpresa, que el ritme del conjunt el portarà a descobrir més tard. El concepte de l’espai és d’unitat, no de cronologia.

El Mural està plantejat per no ser, malgrat les seves dimensions, una peça de força. És una obra amb una clara i conscient vocació coral, és com un fons atmosfèric. Simplificacions i suavitzacions puntualitzen el simbolisme de les estacions.

Josep Guinovart
 

1