Guinovart com a inspiració.

Obres del Certamen Miro&Art III
Petit Espai
+Info

Llotja i Massana. 42 mans, 2 projectes i un mateix fi l conductor

Guinovart
Petit Espai
+Info