Amics de l'espai

AMIC DE L’ESPAI GUINOVART

Quota anual de 30€

 • Carnet nominatiu d’AMIC DE L’ESPAI GUINOVART, que permet l’entrada gratuïta del titular i de l’acompanyant.
 • Visita anual comentada i gratuïta per als Amics i acompanyants.
 • Accés gratuït a les jornades i als espectacles que tenen lloc a l’Espai.
 • 10 invitacions l’any per convidar d’altres persones a visitar l’Espai.
 • Informació contínua de les activitats que es realitzen a l’Espai.
 • Activitats adreçades als Amics: sortides, visites comentades a exposicions, etc.
 • Menció nominativa a la memòria de la Fundació Privada Espai Guinovart.
 • Desgravació de l’import de la quota en l’Impost de la Renda.

 

AMIC COL·LABORADOR DE L’ESPAI GUINOVART

Quota anual de 300€

 • Carnet nominatiu d’AMIC COL·LABORADOR DE L’ESPAI GUINOVART, que permet l’entrada gratuïta del titular i dels acompanyants.
 • Atorgament del títol d’amic col·laborador de l’Espai Guinovart.
 • Visita anual comentada i gratuïta per als Amics Col·laboradors i acompanyants.
 • Accés gratuït a les jornades i als espectacles que tenen lloc a l’Espai.
 • 20 invitacions l’any per convidar d’altres persones a visitar l’Espai.
 • Informació contínua de les activitats que es realitzen a l’Espai.
 • Activitats adreçades als Amics: sortides, visites comentades a exposicions, etc.
 • Menció nominativa a la memòria de la Fundació Privada Espai Guinovart.
 • Obsequi anual.
 • Desgravació de l’import de la quota en l’Impost de la Renda.

 

PROTECTOR CORPORATIU DE L’ESPAI GUINOVART

Aquesta modalitat de col·laboració es formalitza mitjançant un conveni, en el que s’estableixen també les següents contraprestacions:

Quota Anual 2.500€

 • Atorgament del títol de PROTECTOR CORPORATIU DE L’ESPAI GUINOVART.
 • Accés gratuït a l’Espai per al titular i els acompanyants.
 • Accés gratuït a les activitats que es realitzen a l’Espai.
 • Visites comentades exclusives per al titular i els acompanyants, així com per als grups vinculats a l’empresa.
 • 30 invitacions l’any per convidar d’altres persones a visitar l’Espai.
 • Obsequi anual.
 • Tramesa gratuïta dels catàlegs que es publiquin sobre Josep Guinovart.
 • Informació contínua de les activitats que es realitzen a l’Espai.
 • Activitats adreçades als Amics i als Protectors Corporatius: sortides, visites comentades a  exposicions, etc.
 • Presència en els elements de comunicació de l’Espai Guinovart: cartells, programes de mà, fullets,  pàgina web.
 • Reconeixement públic a l’Espai amb la presència del nom de l’empresa com a protector corporatiu de l’Espai Guinovart al plafó ubicat a l’entrada.
 • Utilització de la condició de protector corporatiu de l’Espai Guinovart en material propi del soci protector, previ vist-i-plau de la Fundació.
 • Descompte del 10 % en articles de la botiga de l’Espai.
 • Menció nominativa a la memòria de la Fundació Privada Espai Guinovart.
 • Desgravació de l’import de la quota en l’Impost de la Renda.
1